آخوند خراسانی و مشروطیت
33 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تولّد، تحصيل علم، كتب، آثار و شاگردان ملا محمد كاظم آخوند خراسانى متولد 1218 هـ ش (1255 هـ ق و 1839 م) و متوفاى 1290 هـ ش (1329 هـ ق و 1911 م مى باشد. محمد كاظم كوچكترين پسر ملاحسين واعظ هراتى است. ملا محمد كاظم در زادگاه خود يعنى مشهد مشغول تحصيل علوم مقدماتى شد و همانجا در سن 18 سالگى ازدواج كرد. در سن 22 سالگى يعنى در 1277 هـ ق به سبزوار رفته و چند ماهى درس فلسفه را نزد ملاهادى سبزوارى آموخت و ادامه فلسفه را در تهران نزد ملاحسين ...............
دانلود