توتاليتاريسم، نظامی که به دنبال لغو آزادیست
41 بازدید
محل نشر: اعتماد ملی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
"توتاليتاريسم" به معنى حكومتى است كه مى خواهد فراگير باشد و به عبارت ديگر همه جنبه‏هاى زندگى جامعه را زير مميزى يا اختيار خويش قرار دهد. اين واژه نخستين بار در سال 1925‏میلادی توسط "جووانى جنتيله" ـ كه بعدها فيلسوف رسمى فاشيسم ايتاليا شد ـ به كار رفت، او از يك "فرايند همه‏گير زندگى" سخن گفت، تا اينكه این واژه در 1936‏‏میلادی به دائرة المعارف علوم اجتماعى وارد مى‏شود كه در مورد "دولت هاى تك حزبى"، "كمونيست" و "فاشيست" به ........
دانلود