انواع مدن در اخلاق ناصری
39 بازدید
محل نشر: ضمیمه روزنامه اعتماد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدينه فاضله مدينه فاضله، اجتماع افرادى است كه آنها عزم و اهدافشان بر فراهم آوردن خيرات و استفاده از آنهاست. اينان، افعال و رفتار خود را همانگونه انجام مى دهند كه عزم بر آنها داشتند; يعنى با فعل و رفتار خود، خيرى را تحصيل مى كنند و هر آنچه را كه مقابل خيرات (شرور) باشد، ترك مى كنند. از آنجا كه خيرات از خير مطلق سرچشمه مى گيرد و خير مطلق، واحد است; چنين مدينه ايى، واحد است و تعددپذير نيست. افراد اين اجتماع نيز به جهت آنكه همگى عزمشان بر تحصيل ....
دانلود