چشم زخم مرد را در قبر می نهد!
37 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شورچشمى يا چشم زخم يكى از واقعيات تلخ زندگى است كه روزمره و مدام اتفاق مى افتد. اما بسيارى از افراد، شورچشمى را امرى واهى و خرافى پنداشته و از توجه به آن و راه هاى پيشگيرى از آن غافل مانده اند. به نظر مى رسد شور چشمى يك پديده روحى و نفسانى است كه در افراد شورچشم وجود دارد و هرگاه امرى در نظرشان جالب يا عجيب جلوه كند، آن نيروى نفسانى اثرى تخريب كننده از خود به جا مى گذارد. براى اثبات وجود شورچشمى به قرآن و روايات رجوع مى كنيم. قران کریم..............
دانلود