فن زایاندن نفوس (اندیشه سقراط)
41 بازدید
محل نشر: ضمیمه روزنامه اعتماد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/7/6
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سقراط ( 399 - 469پيش از ميلاد)، فيلسوف بزرگ يونان در آتن زاده شد، همان جا زيست و همان جا جان باخت. وي پسر سوفرونيسکوس و فنارت از قبيله آنتيوخيد و از مردم بخش الوپکا بود. سقراط داراي قدرت خاصي بوده است به طوري که در زمستان و تابستان فقط يک جامه مي پوشيد و عادت پابرهنه راه رفتن حتي در جنگ هاي زمستاني را ادامه مي داد. وي در سده پنجم پيش از ميلاد مي زيسته که اين سده يکي از درخشان ترين دوران هاي تمدن يوناني و به ويژه تمدن آتني است. او زندگي خود را در ميدان هاي عمومي، در دکان هاي دوستان، زير رواق ها، در سايه ستون هاي معبدها، با مکالمه و مباحثه و مصاحبه مي گذرانده است................
دانلود