نوزدهم ذی القعده
42 بازدید
تاریخ ارائه : 10/18/2011 11:17:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

نوزدهم ذوالقعده

1. ولادت حضرت اسحاق(ع)

2. وفات آیت الله سید مرتضی حسینی مرعشی(1416ق)