پانزده ذی القعده
48 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2011 9:43:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

 

پانزدهم ذوالقعده


ولادت آیت الله حسنعلی نخودکی (1279ق)